Skycross

Skycross je nové odvětví rekreačního a integračního sportu, které vzniklo v r. 1997 v Kjótu (od roku 1996 sesterské město Prahy). Autorem výchozího konceptu je profesor lékařské fakulty Kjótské university, Mai Masahito (†2005). Kjóto je dodnes centrem, odkud se toto odvětví šíří po Japonsku (v současné době cca 200 000 registrovaných adeptů). Představení disciplíny v ČR v roce 2009 bylo zahraniční premiérou.

Projekt „Skycross v Praze“ je osobitou odpovědí na otázku, jak se mohou vzájemně inspirovat partnerská města Kjóto a Praha. Obě historické metropole čelí obdobným trendům: Stále více se rozevírají nůžky mezi početnější a početnější seniorskou vrstvou obyvatelstva na jedné straně a rodině odcizenou mládeží na straně druhé, stále větší část sociálně, mentálně či fyzicky handicapovaných obyvatel je svěřována do péče specializovaných institucí. Historické části metropole se stále více stávají čistě turistickými a obchodními zónami a vytrácejí se z nich přirozené aktivity obyvatel, které by jim dodávaly autentickou životnost.

skycross aktuálně:

Výroční česko-japonský turnaj ve skycrossu

za účasti prezidentky Japonské asociace skycrossu, japonských instruktorů i kjótského primátora
sobota 11. června 2016 od 10.00
Botanická zahrada hl. m. Prahy

Praha 7 – Troja

registrace >>>

Turnaji bude předcházet školení pro budoucí týmové vedoucí, rozhodčí a instruktory skycrossu 26.5. a 8.6. (v podvečerních hodinách) – detaily budou upřesněny.
Kontakt pro zájemce: info@skycross.cz